เกี่ยวกับเรา

Welcome to our website
About Voravisions

สยามจักษุคลินิคถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยนายแพทย์ สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์ จักษุแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่ผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น โดยการกรีดผิวตา Radial Keratotomy (RK) สำเร็จ และแพทย์หญิง เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดแก้ไขตาเหล่ตาเขในเด็ก

ต่อมาในปี พ.ศ.2556 น.ส.วรสุตา วงศ์วรเศรษฐ์ ลูกสาวของจักษุแพทย์ทั้งสองท่านได้เข้ามาทำงานเต็มตัว และเปิดร้านแว่นตา วอร่า วีชั่นส์ (Vora Visions) ซึ่งดูแลและควบคุมโดยผู้ก่อตั้งสยามจักษุ คลินิก ตามโรงพยาบาลชั้นนำ

Free Delivery

For all orders over $100

GUARANTEE

with all our Products

Secured Payments

Secured Bank Transfer

AFTER SALE SERVICE

Dedicated Support

รายละเอียด
ข้อมูลสาขาทั้งหมด

สยามสแควร์ซอย 3 ถนนพระรามที่ 1

ชั้น 4 อาคาร ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาล ศิริราช

ชั้น 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 ถนนเพชรเกษม

ชั้น 18 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซอยสุขุมวิท 3

ชั้น3 ตึกพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้น 12A โรงพยาบาลเมดพาร์ค 5 ถนนพระรามที่ 4

map รวมสาขา 1080 x108 px
Vora Visions
Vora Visions
Vora Visions
Vora Visions
Vora Visions
Vora Visions
Vora Visions
Vora Visions
Cart 0 items0
Wishlist 0